Salude Werk en inkomen
 
 
 
info@salude-werkt.nl

Home

Honderdduizenden zoeken passend werk - Salude Werk en Inkomen helpt!

In Nederland zitten 1,3 miljoen mensen in het vangnet van de sociale zekerheid. Vele honderdduizenden zoeken naar passend werk. Het UWV of Gemeenten keren uitkeringen uit, variërend van WAO/WIA, Wajong, WAZ of WW tot WSW en WWB. Het CWI zoekt voor ruim 350.000 ingeschreven werkzoekenden naar de passende baan. Ondernemers zoeken naar flexibele, goed opgeleide en betaalbare arbeidskrachten.

Salude Werk en Inkomen kan alle partijen helpen. Echter niet als doorsnee re-integratiebedrijf.

Wij bieden werkgeverschap als instrument voor re-integratie. Via payrollen, uitzenden en detacheren helpen wij uitkeringsgerechtigden naar passend werk. Desgewenst begeleiden we de uitkerings-gerechtigde intensief en professioneel voor, tijdens en na het re-integratieproces.

  Salude werk en Inkomen is NEN4400 gecertificeerd.